Márka adatlapok

Ezen az oldalon magyar márkák történetét mutatjuk be.

1-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 

ELMŰ

A Budapesti Elektromos Művek Nyilvánosan Működő Részvénytársaság több mint egy évszázada működik. A vállalat még az Osztrák-Magyar Monarchia időszakában kezdte el működését és két világháborút, illetve több rendszerváltozást átélve folytatja lényegében az eredeti célú tevékenységét: a különböző jellegű fogyasztók villamos energiával való ellátását.

A vállalat története több korszakra bontható:

1893-1918

1893-tól két magánvállalat, mint részvénytársaság gondoskodott a budapesti áramszolgáltatásról. A Budapesti Általános Villamossági Részvénytársaság (BÁV Rt.) 110 V váltakozó feszültséget, a Magyar Villamossági Részvénytársulat (MV Rt.) pedig 105 V egyenfeszültséget szolgáltatott. 1914-ben a két áramszolgáltató vállalat egyesítésével megalakult Budapest Székesfőváros Elektromos Művei (BSzEM)

 1918-1950

Ebben az időszakban a vállalat irányítását a Fővárosi Tanács végezte.Az Elektromos Művek e kiemelkedő korszakban az áramtermelő- és az elosztó-berendezéseit jelentős mértékben gyarapította, gazdaságosabbá tette és korszerű színvonalra emelte a fővárosi áramszolgáltatás biztonságát is. E munka eredményeként vált Budapest Székesfőváros Elektromos Művei a főváros legnagyobb önálló vagyonú vállalatává, és ekkor alakult ki - a harmincas évek elején kibontakozó gazdasági válság ellenére - olyan szolgáltatási színvonal, amely a mai értelmezésű piacgazdaság feltételrendszerét is kielégítheti.

1950-1966

A villamosenergia-ipar egy része már a legelső szakaszban, az 1946. évi XX. törvény alapján állami felügyelet alá került. Az Elektromos Művek állami irányítása elvileg 1949. január 1-ével kezdődött, azonban ennek gyakorlati megvalósulása csupán 1950-től történt meg. A vállalat neve ezután Budapest Főváros Elektromos Művei (BFEM) lett. Az állami irányítás bevezetésével egyidejűen a vállalat szolgáltatási területe is jelentősen megnőtt. 1949-ben törvény született Budapest területének új megállapításáról, ennek alapján az elővárosokat és a fővárossal szomszédos települések egy részét is Budapesthez csatolták. Így a vállalat áramszolgáltatási területe kb. 15-szörösére növekedett és elérte a 3000 km2 nagyságot.

1991-1996

Ekkor a cég - alapítása után 99 évvel - visszatért az eredeti, részvénytársasági tulajdonformára, amelyben még csak hazai részvénytulajdonosok szerepeltek. Ez csupán egy átmeneti, rövid időszak volt, amely az 1992. január 1-i részvénytársasággá alakulástól a vállalat részleges külföldi tulajdonba vételéig, azaz 1996-ig terjedt. A vállalat elnevezése Budapesti Elektromos Művek Rt. (ELMŰ Rt.) lett. A megalakult részvénytársaság legfontosabb feladatai voltak: a struktúra átalakítása a piacgazdaság követelményeinek megfelelően, revitalizációs program kidolgozása a hálózatok modernizálásához, az információs rendszer és a számítógépes hálózat továbbfejlesztése. A társaság olyan közszolgáltatást végez, amely nélkül nem képzelhető el a normális élet a XX. században.
Az alapvető célkitűzéseket ki kell egészíteni a társadalmi kötelezettséggel, amely az ELMŰ Nyrt. megfogalmazásában: "Társaságunknak mindent meg kell tennie annak érdekében, hogy a fizetőképes fogyasztók villamosenergia-igényét a lehető legmagasabb színvonalon elégítse ki."

Jelenleg

A Budapesti Elektromos Művek Nyilvánosan Működő Részvénytársaság jelenlegi korszaka 1995-ben kezdődött, és fő jellemzője, hogy a részvények többsége külföldi szakmai befektető tulajdonában van. A villamosenergia-piac átalakulására felkészülve, 2000. júniusától - a "Kihívás 2001" projekt keretében - a Társaság szorosabb együttműködést alakított ki az Észak-magyarországi Áramszolgáltató Nyrt-vel. 2007. januárjában - a törvényi előírásoknak megfelelően - lezajlott a Társaság kereskedelmi és hálózati tevékenységének szervezeti és jogi szétválasztása.

Weboldal: http://www.elmu.hu/

Kapcsolat:
Budapesti Elektromos Művek Nyrt.

Cím: 1132 Budapest, Váci út 72-74.
E-mail: elmu@elmu.hu