Márka adatlapok

Ezen az oldalon magyar márkák történetét mutatjuk be.

1-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 

FŐTÁV

 

Budapest Főváros Önkormányzata - mint tulajdonos - a gazdasági társaságokról szóló 1988. évi VI. törvény és az időlegesen állami tulajdonban lévő vagyon értékesítéséről, hasznosításáról és védelméről szóló 1992. évi LIV. törvény rendelkezései alapján 1994. június 1-jei hatállyal Budapesti Távhőszolgáltató Részvénytársaság (FŐTÁV Rt.) cégnéven, a Fővárosi Önkormányzat Fővárosi Távfűtő Művek általános jogutódjaként, határozatlan időtartamra 100%-ban a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában álló gazdasági társaságot alapított. 

A tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény módosításáról szóló 2005. évi LXII. törvény 156.§ (2) bekezdése módosította a gazdasági társaságokról szóló 1997. évi CXLIV. törvény részvénytársaságok elnevezéséről szóló szakaszát. Ennek megfelelően társaságunknak a működési formájának megfelelően, cégnevében fel kell tüntetni a "zártkörűen működő részvénytársaság" megnevezést, illetve annak "zrt." rövidítését. A módosító törvény hatálybalépését megelőzően a cégjegyzékbe már bejegyzett részvénytársaságoknak a névváltoztatást a cégjegyzékben vezetett adataik első változásakor, de legkésőbb 2006. június 30-ig kötelesek alapító okiratuk módosításával biztosítani. Társaságunk 2006. február 10.-e óta használja az új típusú elnevezést. 

A társaság 28 milliárd 359 millió 900 ezer forintos alaptőkéjét (jegyzett tőke) 283 599 db 100 000,- Ft névértékű névre szóló részvény testesíti meg. A részvénytársaságnál 6 tagból álló Felügyelőbizottság működik. Alaptevékenységünk és egyben elsődleges feladatunk a hőtermelés és a hőszolgáltatás, melynek keretében a saját fűtőműveinkben előállított, valamint közcélú erőművektől, illetve egyéb hőtermelőktől vásárolt hőenergiát juttatjuk el fogyasztóinkhoz.

 

Weboldal: http://www.fotav.hu/

Kapcsolat:
Főtáv Zrt.

Cím: 1116 Budapest
Kalotaszeg u. 31
Telefon: +36 (40) 200 108
Fax: +36 (1) 206 1545