Márka adatlapok

Ezen az oldalon magyar márkák történetét mutatjuk be.

1-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 

MVM Zrt.

 

Az MVM Zrt. és az általa irányított társaságok együttesen alkotják Magyarország nemzeti villamos társaságcsoportját, az MVM Csoportot. A cégcsoport versenyképes stratégiai holdingként a hazai villamosenergia-piac meghatározó, integráltan működő résztvevője, amely szerepet vállal a régió villamos energetikájában is.

Az MVM Csoport 2007. június 1-jétől ún. Elismert Vállalatcsoportként működik. A jogintézmény révén az anyavállalat MVM Zrt. egységes, hatékony irányítási eszközrendszer birtokában koordinálja a cégcsoport szinte valamennyi leányvállalatának üzleti tevékenységét. A magyarországi átviteli rendszerirányító társaság, a MAVIR Zrt. bár tulajdonilag a cégcsoport tagja, speciális helyzeténél fogva nem része az Elismert Vállalatcsoportnak.

Az MVM Csoport stratégiai holdingként való működése biztosítja, hogy az egyes tagvállalatok tevékenységében – az engedélyesi önállóság teljes körű érvényesítése mellett – a csoportszintű optimum kapjon prioritást, ami lehetővé teszi a csoporton belüli szinergia lehetőségek kihasználását, az erőforrások hatékonyabb hasznosítását és ezek eredményeként a jövedelmezőség javítását, a cégcsoport piaci, tulajdonosi értékének növelését. Nemzeti tulajdonú társaságcsoportként az MVM-nek ugyanakkor fontos szerepe van az állami felelősségvállalás érvényesítésében az energiapolitikai célkitűzések támogatása terén.

Az MVM Csoport az alábbi főbb szerepeket tölti be:

  • Villamosenergia-kereskedő:

Az MVM Csoport Magyarország meghatározó villamosenergia-nagykereskedője, valamint számottevő részesedéssel rendelkezik a közvetlen fogyasztói értékesítés piacán is (MVM Partner Zrt., MVM Adwest GmbH.). Nemzetközi kapcsolatainak és szakmai felkészültségének kihasználásával elősegíti a régióban az egyes villamosenergia-piacok integrálódását, kiemelten kezelve a hazai érdekeket. 

  • Villamosenergia-termelő:

Termelőként az MVM Csoport a Paksi Atomerőmű révén meghatározó szerepet tölt be a magyar piacon. A termelői portfolió bővítése során a kereskedelmi szempontok prioritása érvényesül a rendszerszabályozás és az ellátásbiztonság érdekeinek messzemenő érvényesítése mellett. Az MVM Csoport aktív szereplő a regionális távhőpiacon is, ahol korszerű technológiák megvalósításával szolgálja az adott régió kedvező árú és környezetkímélő távhőellátását Tatabányán, Miskolcon és Észak-Budán.

  • Átviteli rendszerirányító (ITO):

Az átviteli hálózatot is tulajdonló MAVIR Zrt. az MVM Csoport leányvállalataként, az EU irányelvnek megfelelő tevékenység-szétválasztási szabályok érvényesülését biztosító ITO modell szerint működik, melynek jogi kereteit a magyar Országgyűlés a 2009 végén meghozott törvénymódosításban rögzítette. A cégcsoport integrált felépítése speciális kettős helyzetet teremt a rendszerirányító számára, mert a működési modell egyrészt biztosítja tevékenységének függetlenségét, másfelől a csoporthoz tartozás lehetővé teszi az integrált működésből fakadó előnyök kihasználást.

Az átviteli rendszerirányító társaság feladata a nagyfeszültségű átviteli hálózat irányítása, üzemeltetése, korszerűsítése, illetve szükséges mértékű bővítése is, a tevékenység során elsődleges szempont, hogy a piaci szereplők egyenlő feltételekkel férjenek hozzá az átviteli hálózathoz. Az MVM Csoport további tagjainak munkája teszi teljessé az átviteli tevékenységet, amelynek keretében ellátják a hálózati beruházások létesítését (MVM OVIT Zrt.), illetve a létesítések mérnökszolgálatát (MVM ERBE ENERGETIKA Mérnökiroda Zrt.). 2010 július 1-jétől a HUPX magyar áramtőzsde üzemeltetője.

  • Tulajdonosi részvétel a régió villamosenergia-piacán:

Az MVM Csoport stratégiai célkitűzése, hogy nemcsak Magyarországon, hanem a régió országainak villamosenergia-piacán is megjelenjen befektetőként, beruházóként. A nemzetközi befektetések elsődleges célja az MVM piaci pozíciójának erősítése, a tulajdonosi érték növelése, különös tekintettel a villamosenergia-rendszer szabályozásával és az ellátásbiztonsággal kapcsolatos követelményekre.

  • Az állami felelősségvállalások érvényesítésének elősegítője:

Az MVM Csoport Magyarország integrált, a villamosenergia-vertikum valamennyi szegmensében jelen levő nemzeti villamos társaságaként jelentős mértékben képes támogatni az állami energetikai szerepvállalást. Az MVM piaci pozíciója révén, piaci eszközökkel a mindenkori jogszabályi kereteken belül, a vállalatok engedélyesi önállósága mellett aktívan járul hozzá a hosszú távú nemzeti energiapolitikai célkitűzések teljesítéséhez, az ellátásbiztonság garantálásához, és a villamosenergia-árak kedvező szinten tartásához kapcsolódó állami feladatok megvalósulásához – valamennyi magyarországi áramfogyasztó érdekében.

  • Részvétel Magyarország és a régió ellátásbiztonságának szavatolásában:

A Magyar Gáz Tranzit ZRt., az MVM Csoport tagja felügyeli a regionális ellátásbiztonságot növelő, a szállítási útvonalakat diverzifikáló Magyar-Szlovák Összekötő Földgázvezeték magyar szakaszának megépítését. A részben Európai Uniós forrásból finanszírozott projekt a közép-európai piacok észak-déli integrációjának fontos eleme.

  • Távközlési szolgáltatások:

Meglévő erősségeire, országos, biztonságos, nagy sebességű távközlési hálózatára  támaszkodva 2011-től az MVM Csoport tagja, az MVM NET Távközlési Szolgáltató Zrt. üzemelteti a kormányzat és az önkormányzatok napi munkáját támogató Nemzeti Távközlési Gerinchálózat. A társaság a hálózat szabad kapacitásait középtávon a piac szereplőknek is értékesíteni tervezi.

Weboldal: //www.mvm.hu/

Kapcsolat:
Magyar Villamos Művek Zrt.

Cím: 1031 Budapest,

Szentendrei út 207-209.
Telefon: +36 (1) 304-2000
Fax: (06-1) 202-1246
E-mail: mvm@mvm.hu