A MagyarBrands díjazási rendszer szabályzata

A MagyarBrands díjazási rendszer 2010 óta olyan márkákat díjaz, amelyek a magyar szellemi munka méltó képviselői. A MagyarBrands program célja, hogy ráirányítsa a figyelmet a magyar termékekre, szolgáltatásokra, innovációkra. A díjazási rendszer jogtulajdonosa és lebonyolítója a Brand Content Kft. 

A MagyarBrands a márkákat meghatározott kategóriákban díjazza. Az alapkategóriák jelenleg:
„kiváló fogyasztói” 
„kiváló üzleti” 
„innovatív” 
és az alapkategóriákon felül a Program a hazai munkáltatókat is díjazza a „kiváló munkáltatói márka” kategóriában. 

Egy márka több kategóriában is indulhat és lehet nyertes. A díjazási rendszerben történő részvétel díjmentes. A díj nem vásárolható meg. A MagyarBrands kiválasztási folyamata összetett: többlépcsős vizsgálat során, a közönség és a szakértők értékítélete alapján részesülhet végül a márka díjazásban. A díj odaítélése számszerűsíthető kritériumok alapján történik, amelyet egy önkéntes, független szakértőkből álló bizottság döntése egészít ki. 

A díjazási rendszer működése

A MagyarBrands Program kizárólag olyan magyar márkákat értékel, amely Magyarországon született, vagy a létrejöttében – alapításában magyarok vettek részt. Ezen alapfeltételen túl a márkának teljesítenie kell az alábbi feltételek egyikét:

 • a márka magyar tulajdonban van
 • vagy a márka „gyártásának” helyszíne Magyarország,
 • vagy magas identitás pontszámot kap a bizottsági szavazás során.


1.    Pályázat alapján történő jelentkezés  

Az egyes márkák pályázhatnak a díj elnyerésére a www.magyarbrands.hu honlapon található jelentkezési lap kitöltésével, amit elektronikus úton kell elküldeni a szervezők részére. 

2.    Márkakutatás alapján történő kiválasztás

A MagyarBrands program kutatói nyilvános adatokra támaszkodva keresi és szűri a díjazás szempontjából szóba jöhető márkákat. A MagyarBrands lista legfontosabb forrásai: eredetileg a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala (Szabadalmi Hivatal) iparjogvédelmi oltalmi formára kiterjedő e-kutatási adatbázisa, annak frissítései, a Bisnode céginformációs rendszere,  és egy  piackutató cég időről-időre elvégzett ismertség-kedveltség kutatása.  

Az  adatbázisba kerülés alap kritériumai:

 • a márka által képviselt termék vagy szolgáltatás piacának Magyarország  területe a része; 
 • a márka hazai képviseletét olyan Magyarországon bejegyzett vállalat látja el, amely idehaza aktív márkaépítési gyakorlatot folytat,
 •  a márka mögött álló vállalat nem lehet üzleti szempontból kimagaslóan kockázatos vállalkozás, a jelenlegi gyakorlat szerint minimum 50-es Bisnode-ratinggel kell rendelkeznie, 
 • a márka mögött álló vállalat utolsó nyilvános beszámolója alapján minimum 100 millió Ft-os árbevétellel rendelkezik. Ez a kritérium nem vonatkozik az „innovatív márka” kategóriára, 
 • a márka önálló honlappal rendelkezik, frissül, a honlapon elérhetőnek kell lennie a márkát képviselő vállalat nevének,
 • az innovatív márka kategóriában a kiválasztás feltétele még az alábbiak közül legalább egy teljesülése is:
  •    az adott márka a termékeit vagy szolgáltatásait folyamatosan fejleszti;
  •   olyan új terméket vagy szolgáltatást fejleszt, ami megváltoztatja a fogyasztói szokásokat vagy új fogyasztói igényeket elégít ki;
  •   a márka új technológiát alkalmaz;
  •   a márka tulajdonosa egyedi, új értékesítési csatornákat, szervezeti megoldásokat használ vagy új, kreatív marketingeszközöket alkalmaz


3.    Márkák előszűrése 

Amennyiben egy márka megfelel az alap kritériumoknak, bekerül a  díjazási rendszer márka adatbázisába. Ebben szerepel a márka neve; a márkát képviselő vállalat neve, adószáma, címe, honlapja; az előszűrés és amennyiben van, a Szakértői Bizottsági szavazás eredménye az elmúlt 3 évből.  

Az adatbázist minden évben frissítik a kutatók: bekerülnek az utolsó év adatai és törlésre kerülnek a 3 évnél korábbi adatok, kivéve a márkaneveket. Megjelölésre kerülnek azon márkák, melyek már nem aktívak és azok is, amelyek saját kérésre nem vesznek részt a MagyarBrands díjra jelölést adó kiválasztási folyamatban. A kutatók a MagyarBrands előszűrési listát saját online kutatással és egyéb adatgyűjtéssel egészítik ki, valamint figyelembe veszik az iparági szövetségek, szakmai szervezetek által tett ajánlásokat is. 

4.    Az egyes márkák tehát az alábbi módokon kerülhetnek a Szakértői Bizottság elé: 

 • Azok a márkák, amelyek pályázatot adtak be a díj elnyerésére, bekerülnek abba az adatbázisba, amely alapján a Szakértői Bizottság tagjai értékelnek.
 • Azok a márkák, amelyek az előző évben nyertek és nem történt lényeges változás a márka reputációjában, automatikusan bekerülnek abba az adatbázisba, amely alapján a Szakértői Bizottság tagjai értékelnek.
 • Azok a márkák, amelyeket a kutatók az alapkritériumok figyelembe vételével kiválasztottak, bekerülnek abba az adatbázisba, amely alapján a Szakértői Bizottság tagjai értékelnek.
 • Azok a márkák, amelyek az előző 3 év valamelyikében szerepeltek a Szakértői Bizottsági pontozáson, de előző évben nem nyertek. Ezen márkáknak az elmúlt 3 évi Szakértői Bizottsági pontjai átlagolásra kerülnek és azok, akik a lista első harmadába kerülnek, bekerülnek az értékelésre kerülő adatbázisba
 • Azok a márkák, melyek nem kerültek be az elmúlt 3 évben a Szakértői Bizottság elé került listába, de van róluk lakossági ismertség - kedveltség mérés az elmúlt 3 évből, lehetőségük van bekerülni az értékelésre kerülő listába, ha az  ismertség-kedveltség adatok átlagértéke alapján a mért márkák listájának első harmadába kerültek. 
 •  Szakértői Bizottsági tag/tagok által tett ajánlások alapján. Azon  márkák esetében, melyek egy Szakértői Bizottsági tag ajánlásával kerültek a kutatók látókörébe, de nincs Szakértői Bizottsági pontjuk és nincs ismertség-kedveltség kutatási eredményük az elmúlt 3 évből, a kutatók megvizsgálják a márkák hazai online jelenlétét, a márkákról fellelhető jelentősebb pozitív vagy negatív információkat és ezek alapján kerülhetnek be abba a listába, amely alapján a Szakértői Bizottság tagjai értékelnek.

5. A Szakértői Bizottság és a  szavazás

A Szakértői Bizottságok tagjai szakmai szervezetekből, felsőoktatási intézményekből, üzleti iskolákból, a reklám- és médiaszektorból, az üzleti életben aktív vállalkozók közül kerülhetnek ki.  Kiválasztásukat és felkérésüket a MagyarBrands program szervezői végzik. A Szakértői Bizottságok létszáma minimum 5 fő.  A Szakértői Bizottsági tagok munkájukat ellentételezés nélkül, önkéntes alapon végzik. 

A szavazási folyamat megindításakor a MagyarBrands Szakértői Bizottsági tagok tájékoztatást kapnak a márka kiválasztás menetéről és a felmerülő aktuális kérdésekről.  
A  Szakértői Bizottsági tagok a következő szempontok alapján értékelnek, pontoznak.
A szempontok mögött zárójelben lévő százalék szám az adott szempontnak a végső értékelésben való súlyát jelenti.

A fogyasztói márkák esetében: 

A Szakmai Bizottság által értékelt szempontok:

 • márkaépítés:  milyen a márka hazai márkaépítési gyakorlata (25%)
 • reputáció: milyen a márka hírneve a fogyasztók és a szakemberek körében (25%)
 • identitás: mennyire érezzük magyarnak, mennyire kötődik az életünkhöz, az országhoz, értékeinkhez az adott márka (20%)

Kutatási eredmények alapján értékelt szempontok:

 • ismertség: mekkora a márka ismertsége egy piackutató intézet által végzett fogyasztói kutatás alapján (10%)
 • kedveltség: mekkora a márka kedveltsége egy piackutató intézet által végzett fogyasztói kutatás alapján (10%)
 •  tradíció: hány éve van jelen a magyar piacon a márka (10%)

Az üzleti márkák esetében:

A Szakmai Bizottság által értékelt szempontok:

 • márkaépítés: milyen a márka hazai márkaépítési gyakorlata (25%)
 • identitás: mennyire érezzük magyarnak, mennyire kötődik az életünkhöz, az országhoz, értékeinkhez az adott márka (20%)
 • reputáció: milyen a márka hírneve a fogyasztók és a szakemberek körében (25%) 

     
Kutatási eredmények alapján értékelt szempontok:

 • megbízhatóság: a Bisnode céginformációs rendszerben kapott pontszám alapján (20%)
 • tradíció: hány éve van jelen a magyar piacon a márka (10%)

Az innovatív márkák esetében csak a Szakmai Bizottság értékel, az alábbi szempontok alapján: 

 • innovativitás: az adott márka a termékek vagy szolgáltatások fejlesztésében, a szervezet kialakításában vagy a marketing - és értékesítési munkában mutat-e innovációt (30%)
 • társadalmi hasznosság:     mennyire válaszol új fogyasztói igényekre a márka, milyen hozzáadott értéket jelenít meg, mennyire viheti előre a társadalmi fejlődést (20%)
 • márkaépítés: milyen a márka hazai márkaépítési gyakorlata (20%)
 • reputáció: milyen a márka hírneve a fogyasztók és a szakemberek körében (20%) 
 •  identitás: mennyire érezzük magyarnak, mennyire kötődik az életünkhöz, az országhoz, értékeinkhez az adott márka (10%)

A kategóriánként eltérő Szakértői Bizottságok tehát a fenti kritériumok alapján pontoznak. A szavazás online történik, egy programozott felületen. A pontszámok sem külön-külön Szakértői Bizottsági tagonként, sem összesítve nem nyilvánosak. Ezek ellenőrzésére kizárólag a Szakértői Bizottság elnöke jogosult. A Szakértői Bizottsági tagok a márkákról 1-7 skálán pontoznak, a „nem ismerem” válasz lehetőséggel kiegészítve. A kapott pontok átlagolásra kerülnek, a „nem ismerem” válasz lehetőségek nem számítanak bele a pontszámba. A Szakértői Bizottság szavazati kiegészülnek azokkal a kutatási eredményekkel, amelyek a MagyarBrands Program kutatói állapítanak meg. 
A fogyasztói és üzleti kategóriákban az előszűrés után legalább 700-700 márka marad versenyben, ezek közül  kerül ki a díjazottak köre, ami a fogyasztói és üzleti kategóriában ezek közül a legjobb 350-350 márka. Az innovatív kategóriában  az előszűrés után legalább 300 márka marad versenyben, ezek közül kerül ki a 150 díjazott márka. 

A Szakértői Bizottsági tagoknak a pontozás során is van lehetőségük jelezni, ha egy adott márka díjazását aggályosnak tartják, és véleményük szerint nem felel meg a kiválasztás elveinek vagy a díjazotti minősítésnek. Ezen jelzéseket a szervezők kivizsgálják, és ha bizonyítást nyer az átadott negatív tartalmú információ, (pl. igazolt súlyos fogyasztóvédelmi probléma, vagy más, a márka megítélését alapvetően befolyásoló tényező)  ami elkerülte a kutatók és  más Szakértői Bizottsági tagok figyelmét, az adott márka a kapott pontszámtól függetlenül a pontozás után is törölhető a listából. Amennyiben valamelyik Bizottsági tagnak valamilyen személyes közvetlen vagy közvetett érdekeltsége van egy márkánál, akkor arról ő nem szavazhat.

5.  Kiváló munkáltatói márka

A díjazási rendszer keretében „kiváló munkáltatói márka” cím is elnyerhető. Itt a többi kategóriától eltérőek a szabályok. A díj kizárólag pályázat útján nyerhető el. A díj elnyerésének feltétele, hogy a három alapkategória (fogyasztói, üzleti, innovatív) valamelyikében díjazott legyen a márka. További feltétel, hogy a pályázó márkának a Kiváló Munkáltatói Márka kategória feltételeinek is meg kell felelnie, amely az alábbi szempontokat vizsgálja:

 • HR adatok: egy naptári év alatt a munkatársak számának, a béreknek a változása, a fluktuáció mértéke
 • Munkáltatói márkaépítés: a vállalat milyen béren kívüli juttatásokat biztosít, milyen aktivitást végez a munkáltatói környezet javítása érdekében
 • Munkahelyi vonzerő: releváns mintán végzett felmérés eredménye arról, mennyire vonzó az adott márka mögött álló vállalatnál dolgozni.

A Szakértői Testületek tagjainak szavazatai 3 évig megőrzésre kerülnek.   

6.  A nyertesek értesítése

A nyertes márkákat postai úton és e-mailen is értesíti a MagyarBrands. A nyertes márkák listája azt követően kerül ki a honlapra, miután az összes márkának postai úton kiküldték az értesítést. A MagyarBrands minden nyertes márkának térítésmentesen lehetőséget biztosít a díj elnyerését tanúsító Oklevél átvételére.


A díj felhasználásának módjai

A MagyarBrands díjazással kapcsolatos tevékenysége két részből áll. Az első a márkák díjazásának megszervezése, lebonyolítása. A folyamat végén a díjazottak hírként minden általuk használt kommunikációs platformon közölhetik sikerüket. Ez a lehetőség ingyenes, minden díjazottat megillet, de a kommunikáció során figyelembe kell venni a MagyarBrands díjazási szabályait és az érvényes magyar jogszabályokat. 

A második, ettől elkülönülő tevékenység a díjnyertes márkák számára opcionálisan rendelkezésre álló szolgáltatások nyújtása részvételi díj ellenében. Ennek során a MagyarBrands díj kereskedelmi célú, alapvetően marketing eszközként történő felhasználására van szervezett formában lehetőség. A MagyarBrands programban való részvétel az alábbi elemekből állhat össze: egy éves MagyarBrands logó használat, a díjátadó gálán történő részvétel, média megjelenés és egyéb szolgáltatások. A lehetőséggel élni kívánó, az adott évben díjazott márkák a fenti szolgáltatásokból összeállított csomagokat díj fizetése ellenében vehetik igénybe.