A MagyarBrands díjazási rendszer szabályzata

A MagyarBrands díjazási rendszer 2010 óta magyar vonatkozású kiváló márkákat díjaz, amelyek a magyar szellemi munka méltó képviselői. A MagyarBrands program célja, hogy ráirányítsa a figyelmet a magyar termékekre, szolgáltatásokra, innovációkra. A díjazási rendszer jogtulajdonosa és lebonyolítója a Brand Content Kft. 


A MagyarBrands a márkákat meghatározott kategóriákban díjazza. Az alapkategóriák jelenleg:
„kiváló fogyasztói” 
„kiváló üzleti” 
„innovatív” 
és az alapkategóriákon felül a Program a hazai munkáltatókat is díjazza a „kiváló munkáltatói márka” kategóriában. 
Egy márka több kategóriában is indulhat és lehet nyertes. A díjazási rendszerben történő részvétel díjmentes. A díj nem vásárolható meg. A MagyarBrands kiválasztási folyamata komplex: egy többlépcsős vizsgálatot követően, annak konkrét eredményeit felhasználva a szakértők értékítélete alapján részesülhet egy márka díjazásban. 


A díjazási rendszer működése


1.    Alapfeltételek

Alapfeltétel: a MagyarBrands Program kizárólag olyan magyar márkákat értékel, amely Magyarországon született, vagy a létrejöttében – alapításában magyarok vettek részt. 
Ezen alapfeltételen túl a márkának rendelkeznie kell az alábbi feltételek egyikével:
•    vagy a márka magyar tulajdonban van,
•    vagy a márkához kapcsolódó termék gyártásának, vagy a márkához kapcsolódó szolgáltatás nyújtásának helyszíne Magyarország.


2.    Pályázat alapján történő jelentkezés  

Az egyes márkák pályázhatnak a díj elnyerésére a www.magyarbrands.hu honlapon található jelentkezési lap kitöltésével, amit elektronikus úton kell elküldeni a szervezők részére. 

3.    Márkakutatás alapján történő kiválasztás

A MagyarBrands nyilvános adatokra támaszkodva szűri a díjazás szempontjából szóba jöhető márkákat. A MagyarBrands lista legfontosabb forrásai: a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala (Szabadalmi Hivatal) valamennyi iparjogvédelmi oltalmi formára kiterjedő e-kutatási adatbázisa, a Dun&Bradstreet céginformációs rendszere, és egy piackutató cég korábbi ismertség-kedveltség kutatása. Ezt az adatbázist a MagyarBrands díjazásért felelős munkatárak kezelik. 


Az adatbázisba kerülés alap kritériumai:
•    a márka által képviselt termék vagy szolgáltatás piacának Magyarország területe a része; 
•    a márka hazai képviseletét olyan Magyarországon bejegyzett vállalat látja el, amely idehaza aktív márkaépítési gyakorlatot folytat,
•    a márka mögött álló vállalat nem lehet üzleti szempontból kimagaslóan kockázatos vállalkozás, a jelenlegi gyakorlat szerint minimum 50-es Dun&Bradstreet -ratinggel kell rendelkeznie, 
•    a márka mögött álló, a márkaépítést végző vállalat utolsó nyilvános beszámolója alapján minimum 100 millió Ft-os árbevétellel rendelkezik. Ez a kritérium nem vonatkozik az „innovatív márka” kategóriára, 
•    a márka önálló honlappal rendelkezik, frissül, a honlapon elérhetőnek kell lennie a márkát képviselő vállalat nevének

 Az innovatív márka kategóriában a kiválasztás feltétele még az alábbiak közül legalább egy teljesülése is:
•    az adott márka a termékeit vagy szolgáltatásait folyamatosan fejleszti;
•    olyan új terméket vagy szolgáltatást fejleszt, ami megváltoztatja a fogyasztói szokásokat vagy új fogyasztói igényeket elégít ki;
•    a márka új technológiát alkalmaz;
•    a márka tulajdonosa egyedi, új értékesítési csatornákat, szervezeti megoldásokat használ vagy új, kreatív marketingeszközöket alkalmaz

4.    Márkák előszűrése 

Amennyiben egy márka megfelel az alap kritériumoknak, bekerül a díjazási rendszer márka adatbázisába. Ebben szerepel a márka neve; a márkát képviselő vállalat neve, adószáma, címe, honlapja; az előszűrés és amennyiben van, a Szakértői Bizottsági szavazás eredménye az elmúlt 3 évből.  
Az adatbázist minden évben frissítik a kutatók: bekerülnek az utolsó év adatai és törlésre kerülnek a 3 évnél korábbi adatok, kivéve a márkaneveket. Megjelölésre kerülnek azon márkák, melyek már nem aktívak és azok is, amelyek saját kérésre nem vesznek részt a MagyarBrands díjra jelölést adó kiválasztási folyamatban. A kutatók a MagyarBrands előszűrési listát saját online kutatással és egyéb adatgyűjtéssel egészítik ki, valamint figyelembe veszik a fellelt iparági szövetségek, szakmai szervezetek által tett ajánlásokat és hatósági döntéseket is. 


5.    Az egyes márkák tehát az alábbi módokon kerülhetnek a Szakértői Bizottság elé: 

•     Azok a márkák, amelyek pályázatot adtak be a díj elnyerésére, bekerülnek abba az adatbázisba, amely alapján a Szakértői Bizottság tagjai értékelnek.
•     Azok a márkák, amelyek az előző évben nyertek és nem történt lényeges változás a márka reputációjában, automatikusan bekerülnek abba az adatbázisba, amely alapján a Szakértői Bizottság tagjai értékelnek.
•    Azok a márkák, amelyeket a kutatók az alapkritériumok figyelembevételével kiválasztottak, bekerülnek abba az adatbázisba, amely alapján a Szakértői Bizottság tagjai értékelnek.
•    Azok a márkák, amelyek az előző 3 év valamelyikében szerepeltek a Szakértői Bizottsági pontozáson, de előző évben nem nyertek. Ezen márkáknak az elmúlt 3 évi Szakértői Bizottsági pontjai átlagolásra kerülnek és azok, akik a lista első harmadába kerülnek, bekerülnek az értékelésre kerülő adatbázisba
•    Azok a márkák, melyek nem kerültek be az elmúlt 3 évben a Szakértői Bizottság elé került listába, de van róluk lakossági ismertség - kedveltség mérés az elmúlt 3 évből, lehetőségük van bekerülni az értékelésre kerülő listába, ha az ismertség-kedveltség adatok átlaga alapján a mért márkák első harmadába kerültek. 
•    Szakértői Bizottsági tag/tagok által tett ajánlások alapján. Azon  márkák esetében, melyek egy Szakértői Bizottsági tag ajánlásával kerültek a kutatók látókörébe, de nincs Szakértői Bizottsági pontjuk és nincs ismertség-kedveltség kutatási eredményük az elmúlt 3 évből, a kutatók megvizsgálják a márkák hazai online jelenlétét, a márkákról fellelhető jelentősebb pozitív vagy negatív információkat és ezek alapján kerülhetnek be abba a listába, amely alapján a Szakértői Bizottság tagjai értékelnek.
A független Szakértői Bizottságnak az előszűrés után minden évben „tiszta lappal” kerülnek átadásra a pontozásra kerülő márkák.  

6.  A Szakértői Bizottság és a szavazás

A Szakértői Bizottságok tagjai szakmai szervezetekből, felsőoktatási intézményekből, üzleti iskolákból, a reklám- és médiaszektorból, az üzleti életben aktív vállalkozók közül kerülhetnek ki.  Kiválasztásukat és felkérésüket a MagyarBrands program szervezői végzik. A Szakértői Bizottságok létszáma minimum 5 fő.  A Szakértői Bizottsági tagok munkájukat ellentételezés nélkül, önkéntes alapon végzik. 

A szavazási folyamat megindításakor az új MagyarBrands Szakértői Bizottsági tagok tájékoztatást kapnak a márka kiválasztás menetéről és az összes tag az esetleg felmerülő aktuális kérdésekről.  
A Szakértői Bizottsági tagok a következő szempontok alapján értékelnek, pontoznak. (A szempontok mögött zárójelben lévő százalékszám az adott szempontnak a végső értékelésben való súlyát jelenti.)


A fogyasztói márkák esetében: 

A Szakmai Bizottság által értékelt szempontok:
•    márkaépítés: milyen a márka hazai márkaépítési gyakorlata (25%)
•    reputáció: milyen a márka hírneve a fogyasztók és a szakemberek körében (25%)
•    identitás: mennyire érezzük magyarnak, mennyire kötődik az életünkhöz, az országhoz, értékeinkhez az adott márka (20%)

Kutatási eredmények alapján értékelt szempontok:
•    ismertség: mekkora a márka ismertsége egy piackutató intézet által végzett fogyasztói kutatás alapján (10%)
•    kedveltség: mekkora a márka kedveltsége egy piackutató intézet által végzett fogyasztói kutatás alapján (10%)
•    tradíció: hány éve van jelen a magyar piacon a márka (10%)

Az üzleti márkák esetében:

A Szakmai Bizottság által értékelt szempontok:
•    márkaépítés: milyen a márka hazai márkaépítési gyakorlata (25%)
•    identitás: mennyire érezzük magyarnak, mennyire kötődik az életünkhöz, az országhoz, értékeinkhez az adott márka (20%)
•    reputáció: milyen a márka hírneve a fogyasztók és a szakemberek körében (25%) 
     
Kutatási eredmények alapján értékelt szempontok:
•    megbízhatóság: a Dun&Bradstreet céginformációs rendszerben kapott pontszám alapján (20%)
•    tradíció: hány éve van jelen a magyar piacon a márka (10%)


Az innovatív márkák esetében csak a Szakmai Bizottság értékel, az alábbi szempontok alapján: 
•    innovativitás: az adott márka a termékek vagy szolgáltatások fejlesztésében, a szervezet kialakításában vagy a marketing - és értékesítési munkában mutat-e innovációt (30%)
•    társadalmi hasznosság: mennyire válaszol új fogyasztói igényekre a márka, milyen hozzáadott értéket jelenít meg, mennyire viheti előre a társadalmi fejlődést (20%)
•    márkaépítés: milyen a márka hazai márkaépítési gyakorlata (20%)
•    reputáció: milyen a márka hírneve a fogyasztók és a szakemberek körében (20%) 
•    identitás: mennyire érezzük magyarnak, mennyire kötődik az életünkhöz, az országhoz, értékeinkhez az adott márka (10%)

A Szakértői Bizottságok a fenti kritériumok alapján pontoznak. A pontszámok sem külön-külön Szakértői Bizottsági tagonként, sem összesítve nem nyilvánosak, ahogy etikai okokból a vesztesek köre sem. Ezek ellenőrzésére kizárólag a Szakértői Bizottság elnöke vagy egy általa kijelölt tag jogosult. A Szakértői Bizottsági tagok pontjai kiegészülnek azokkal a számszerű kutatási eredményekkel, amelyek a MagyarBrands Program kutatói állapítanak meg és így születik meg a végeredmény: a  fogyasztói és üzleti kategóriákban az előszűrés után legalább 700-700 márka marad versenyben, ezek közül kerül ki a díjazottak köre, ami itt a legjobb 350-350 márkát jelenti, az innovatív kategóriában az előszűrés után legalább 300 márka marad versenyben, ezek közül kerül ki a maximum 150 díjazott márka.

A Szakértői Bizottsági tagoknak mindig van lehetőségük jelezni, ha egy adott márka díjazását aggályosnak tartják, és véleményük szerint nem felel meg a kiválasztás elveinek vagy a díjazotti minősítésnek. Ezen jelzéseket a szervezők kivizsgálják, és ha bizonyítást nyer az átadott negatív tartalmú információ, (pl. igazolt súlyos fogyasztóvédelmi probléma, vagy más, a márka megítélését alapvetően befolyásoló tényező) ami elkerülte a kutatók és más Szakértői Bizottsági tagok figyelmét, az adott márka a kapott pontszámtól függetlenül a pontozás után is törölhető a listából. Amennyiben valamelyik Bizottsági tagnak érdekeltsége van egy márkánál, akkor arról ő nem szavazhat.


Kiváló munkáltatói márka


A díjazási rendszer keretében „kiváló munkáltatói márka” cím is elnyerhető. Itt a többi kategóriától némileg eltérőek a szabályok és a pályázati kiírás időben eltérhet az alapkategóriák pályázási időszakától. A díj kizárólag pályázat útján nyerhető el és a díj elnyerésének feltétele, hogy a három alapkategória (fogyasztói, üzleti, innovatív) valamelyikében díjazott legyen a márka. Amennyiben nem sikerül a díj elnyerése a három alapkategória (fogyasztói, üzleti, innovatív) valamelyikében, akkor a munkáltatói kategóriába beadott pályázat érvénytelennek tekintendő. További feltétel, hogy a pályázó márkának a Kiváló Munkáltatói Márka kategória feltételeinek is meg kell felelnie, amely az alábbi szempontokat vizsgálja:
•    HR adatok: Munkatársak számának, béreknek a változása, fluktuáció mértéke
•    Munkáltatói márkaépítés gyakorlata: Megfogalmazott munkáltatói vízió, és a megvalósítására tett gyakorlati intézkedések
•    Munkahelyi Vonzerő: A vállalat milyen béren kívüli juttatásokat ad, milyen aktivitást végez a munkáltatói környezet javítása érdekében, kiemelten a beilleszkedést és lojalitást segítő programok során
A Szakértői Testületek tagjainak szavazatai 3 évig megőrzésre kerülnek. 


7.  A nyertesek értesítése

A nyertes márkákat postai úton és e-mailen is értesíti a MagyarBrands. A nyertes márkák listája azt követően kerül ki a honlapra, miután az összes márkának postai úton kiküldték az értesítést. A MagyarBrands minden nyertes márkának térítésmentesen lehetőséget biztosít a díj elnyerését tanúsító Oklevél átvételére.

8. A díj felhasználásának módjai

A MagyarBrands díjazással kapcsolatos tevékenysége két részből áll. Az első a márkák díjazásának megszervezése, lebonyolítása. A folyamat végén a díjazottak hírként minden általuk használt kommunikációs platformon közölhetik sikerüket. Ez a lehetőség ingyenes, minden díjazottat megillet, de a kommunikáció során figyelembe kell venni a MagyarBrands díjazási szabályait és az érvényes magyar jogszabályokat. 

A második, ettől elkülönülő tevékenység a díjnyertes márkák számára opcionálisan rendelkezésre álló szolgáltatások nyújtása részvételi díj ellenében. Ennek során a MagyarBrands díj kereskedelmi célú, alapvetően marketing eszközként történő felhasználására van szervezett formában lehetőség. A MagyarBrands programban való részvétel az alábbi elemekből állhat össze: egy éves MagyarBrands logó használat, a díjátadó gálán történő részvétel, média megjelenés és egyéb szolgáltatások. A lehetőséggel élni kívánó, az adott évben díjazott márkák a fenti szolgáltatásokból összeállított csomagokat díj fizetése ellenében vehetik igénybe.

Kelt, Budapest, 2023. 05. 24.