Líra interjú

A cégcsoport a könyvszakma egyik legjelentősebb vállalkozása. Di­na­mi­ku­san nö­vek­vő bolt­há­ló­­zatuk mel­lett a könyv-nagy­ke­res­ke­de­lem­ben és a ze­ne­mű-ke­res­ke­de­lem­ben is pi­ac­ve­ze­tők. Éven­te meg­je­le­nő 300 cí­met és kö­zel egy­mil­lió pél­dány köny­vet te­kint­ve az öt leg­na­gyobb ki­adói cso­port kö­zé tar­to­zik, hiszen a magyar nyelvű könyvkiadás egyik leg­jelentősebb része a Líra cég­cso­porthoz tartozó kiadók tevé­keny­­sé­ge. A Mag­vető és a Corvina kia­dó több mint ötven­éves múltra te­kint vissza, az Athenaeum Kiadó és a Rózsavölgyi és Tár­sa másfél év­szá­zados hagyományt ele­venített fel, a Manó Könyvek a kiadói portfólió legfiatalabb tagja. Ezek a márkák jól ismer­tek a ma­gyar olvasók előtt.
 
A cégcsoport „kulisszatitkairól” Kolosi Beátát, a cég vezérigazgatóját kérdeztük.

Mekkora hálózattal rendelkezik jelenleg a Líra Csoport?

60 könyvesboltunk van, amiből 20 franchise rendszerben működik, a maradék saját üzemeltetés. A kiskereskedelemhez tartozik még a nagy fejlődésben lévő online üzletágunk is, a lira.hu, illetve a nagykereskedésünkön át - ami Cash&Carry nagykereskedés is egyben - folyik a nagy hálózatok kiszolgálása is. Egyrészről saját kiadóink könyveit, másrészről más egyéb kiadók könyveit is forgalmazzuk. A nagykereskedelmi üzletágunk fontos része a hipermarket beszállítás. A Kiadói oldalról pedig 5 kiadó tartozik hozzánk, a Magvető, az Atheneum, a Corvina, a Manó Könyvek és a Rózsavölgyi és Társa.

Miben más a Líra Csoport, mint mások?

A Líra brand a kereskedelmi brandünk, valamint könyvesboltjaink neve, a kiadóink különálló egységként működnek. Így a Líra brand elsősorban a kereskedelemről szól. Sokkal szélesebb választékkal dolgozunk, mint mások, próbálunk olyan könyveket is forgalmazni, amik forgási sebessége kisebb, hiszen szeretnénk vevőinket könyvesboltként kiszolgálni. Ez hordoz magában egy megjelenési különbséget is, boltjaink „böngészősebbek” másokénál. Nagyon fontos továbbá számunkra az, hogy olyan bolti eladógárdával rendelkezzünk, akik valóban könyvesként tudnak segíteni a vásárlóknak, ezért az ügyfélkiszolgálásunk is olyan, hogy kollégáink ajánlani és véleményt formálni is tudjanak a könyvekről. Nagyon sok régi kollégánk van, akik valóban könyvesek, de fontos, hogy a fiatalok között is megtaláljuk azokat, akik könyvesként szeretnének hosszútávon dolgozni.

Hogy került a Líra Csoport vezérigazgatói posztjára?

A Líra Könyv Zrt. a privatizáció során került a Kolosi család tulajdonába, édesapám vezetésével. Mivel magam is ezen a területen dolgoztam korábban, ismertem és megszerettem a könyvszakmát, később pedig a cégcsoport marketingjén voltam és saját projekteket indítottam el, ezért egyértelmű volt, hogy én veszem át ezt a pozíciót – noha ő továbbra is részt vesz a cég életében.

Ön 2011 júliusában vette át a Líra Csoportot. Mit tart az azóta eltelt időszak legnagyobb sikerének?

A gazdasági és a könyvszakmán belüli nehézségek miatt jelen pillanatban sikernek könyvelhető el, hogy a mélyponton talán túl vagyunk és a forgalomcsökkenés megállt. A kiskereskedelmünknek 2011-ben volt a legrosszabb éve, de a tavalyi évben növekedés indult el és az idei első négy hónapunk is növekedést mutat. Mivel a legfontosabb a cégstabilizáció volt, ezért középmenedzsment szinten történt egyfajta fiatalítás, szemléletmódosítás. Bár ez a folyamat még mindig tart, lassan kezd beérni a gyümölcse.

Mi okozta a könyvszakma nehézségeit, mire vezethető vissza a Líra Csoport stabilizációja?

Elsősorban gazdasági okok befolyásolják a teljesítményünket, amivel kapcsolatban sokat nem tudunk tenni. Ugyanakkor a könyvszakmában volt egy elég erős fellendülés, így az elmúlt években sokkal több könyvesbolt nyílt meg, mint amennyire a piacnak szüksége van, így túltermelés történt. Ennek következtébenelindult egy erős koncentráció és a könyvszakmán belül egy olyan piaci verseny, ami legfőképpen az akciózásban mutatkozik meg. Véleményem szerint ez nagyon rossz hatással van a könyvszakmára, mi is rá vagyunk erre kényszerítve, bár próbálunk racionálisan gondolkodni.

Mi a küldetése az Önök cégcsoportjának? Hol szeretné saját magukat látni 10 év múlva?

A Lírában fontos az az érték, amit közvetítetni tudunk. Ennek az értékközvetítésnek a zászlóshajója a Magvető Kiadó, amely az első számú szépirodalmi kiadó az országban. A Magvető egy nagyon jó példa arra, hogy lehet értékes termékeket gazdaságosan közvetíteni a közönségnek. Biztos, hogy olyan Líra Könyvesboltokat szeretnék látni 10 év múlva is, ahol a könyv van előtérben. Szeretném, hogy a könyvesbolt könyvesbolt maradjon, és olyan közegbe tudjon betérni a vásárló, ahol elsősorban a kultúra és a könyv iránti éhségét tudja kielégíteni.

Kereskedelmi szinten nagyjából szeretnénk ezen a boltszámon megmaradni, nem érdemes és nem lehet ennél jobban növekedni. Kiadói vonalon lehet erősödni, ez célunk is a jövőben.

Női vezetőkkel ritkábban találkozunk, ezért hadd kérdezzük meg, hogy ezt a pozíciót hogyan tudja összeegyeztetni a családdal?

Igyekszem jól megfelelni. A gyerekeimmel eltöltött időnek mindig is a hasznosságát tartottam fontosnak, és remélem, hogy a szakmámból adódóan egy olyan értéket viszek nekik, ami kárpótolja azt, hogy kevesebbet vagyok velük.

Cél, hogy a családon belül is tovább legyen örökítve ez a stafétabot?

A gyermekeimnek mindenképpen azt ajánlanám, hogy tekintsenek ki, gyűjtsenek tapasztalatokat és utána döntsék el, hogy mi legyen a folytatás, hiszen magam is végigmentem a lapkiadás minden folyamatán külföldön, ami rendkívül hasznos volt.

A könyvkiadás vonatkozásában van-e olyan specifikum, ami Önnek személy szerint a legkedvesebb és legközelebb áll a szívéhez, adott esetben akár célcsoport vonatkozásában?

A könyvkiadóink szinte mind régi patinás könyvkiadók, még jóval a rendszerváltás előttről. Egyetlen kivétel a Manó Könyvek, a gyermek könyvkiadónk. Azt én hoztam létre és azóta is én csinálnom. Mindegyik más könyvkiadónak megvan a saját menedzsmentje, de a Manó Könyveket közvetlenül én felügyelem. A cégen belül az a saját gyerekem, úgyhogy nem titkolt, hogy a szívemhez ilyen értelemben ez áll a legközelebb, ráadásul a fiatalsága ellenére is folyamatos fejlődésben van.

A MagyarBrands márkaértéket, tradíciót is képvisel, ezért hadd kérdezzem, hogy mik azok a mérföldkövek, amik a vállalatcsoport életében fontos megemlítenünk?

Kiadóinknak és a kiadóink által megjelentetett szerzőknek rengeteg díja van, amikre nagyon büszkék vagyunk, például Kertész Imre Nobel díjas író műveit is a Magvető gondozza.

Az idei könyvfesztiválon a Magvető ötödik alkalommal ismét az év kiadója lett, míg a Corvina harmadik helyezést ért el.

A kereskedelemben is büszkélkedhetünk hasonló sikerekkel, sok boltunk Hermész díjas és több boltunk ért el az Év Könyvesboltja szavazáson helyezést. A MagyarBrands díjat is többször kaptuk már meg, büszkék vagyunk rá és igyekszünk kommunikálni, ahol csak lehet, hiszen a mi szakmánkban inkább a könyveinkre, mint brandépítésre fordítjuk a marketingkeretünket.