Márka adatlapok

Ezen az oldalon magyar márkák történetét mutatjuk be.

1-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 

MAVIR

 

MAVIR - az energia irányítója


A MAVIR Magyar Villamosenergia-ipari Átviteli Rendszerirányító Zártkörűen Működő Részvénytársaság (MAVIR ZRt.) nagy hagyományokkal bíró, jelentős tapasztalattal rendelkező fiatal szervezet. A hagyomány, tapasztalat és a fiatalság ebben az esetben nem mond ellent egymásnak: a MAVIR létrehozását megelőzően az Országos Villamos Teherelosztó 1949. novembere óta látta el a rendszerirányítás műszaki feladatait. 2006. január 1-jétől pedig az integrált átviteli rendszerirányító (Transmission System Operator – TSO) létrejöttével az Országos Villamostávvezeték Rt. (OVIT Rt.) Üzemviteli Igazgatósága és a Magyar Villamos Művek Rt. (MVM Rt.) Hálózati Igazgatósága átkerült a rendszerirányítóhoz. A felkészült, szakmáját szerető és azt magas szinten művelő szakembergárda része lett a MAVIR-nak, amely több mint a régi teherelosztó volt: ma már a MAVIR gondoskodik a magyar villamosenergia-rendszer megbízható, hatékony és biztonságos irányításáról, a szükséges tartalékokról az erőművekben és a hálózaton, felügyeli és gyarapítja a hálózati vagyont, elvégzi a megfelelő, üzembiztos ellátáshoz szükséges felújításokat, karbantartásokat és fejlesztéseket, biztosítja a villamosenergia-piac zavartalan működését, további bővítését, az egyenlő hozzáférést a rendszerhasználók számára, összegzi a villamosenergia-ellátás szereplőitől kapott adatokat, tájékoztatja a piac szereplőit, hogy ne köttessenek megvalósíthatatlan szerződések, összehangolja a magyar villamosenergia-rendszer működését a szomszédos hálózatokkal, koordinálja a nemzetközi szakmai együttműködéseket, a jövőbe tekintve elkészíti a hálózatfejlesztési stratégiát és javaslatot tesz az erőműpark fejlesztésére.


Rendszerirányítás és hálózatfejlesztés


A rendszerirányítás valós időben működik, feladata az országos energiarendszer teljesítmény-egyensúlyának fenntartása, a mérlegkörök tervektől való eltéréseinek kiegyenlítése. Ehhez meg kell határozni a szükséges tartalékokat, a szabályozás számára lekötött teljesítményeket és azt is figyelembe kell venni, hogy melyik erőmű milyen gyorsan, milyen hatásfok-változással és mennyiért tudja követni az elrendelt változásokat.


Mindehhez tudni kell hogy a hálózat alkalmas-e a zavartalan üzemhez szükséges teljesítmények szállítására. Figyelemmel kell követni a hazai átviteli hálózat, a nemzetközi távvezetékek állapotát, összehangolni az áramszolgáltatói hálózatok karbantartási terveit, eldönteni melyik kikapcsolás engedélyezhető és melyik nem, ahhoz hogy az ellátás mindig biztonságos és jó minőségű legyen. Gondoskodni kell az üzembiztonsági mutatók javításához szükséges hálózati karbantartások és felújítások elvégzéséről, a hálózati vagyon (távvezetékek, alállomások, alállomási berendezések) megőrzéséről, gyarapításáról, a jogszabályoknak, a hálózatfejlesztési stratégiának és a tulajdonosi elvárásoknak megfelelő munkálatok koordinálásáról és kivitelezéséről.


A villamosenergia-rendszer (VER) közép- és hosszú távú tervezési feladatai
A MAVIR ZRt. hálózatfejlesztési stratégiája kiemelt fontossággal bír a hazai villamosenergia-rendszer közép- és hosszú távú fejlesztési terveinek elkészítése során és az optimális fejlesztési feltételek megállapításakor. A MAVIR ZRt. hálózatfejlesztési célja a villamosenergia-törvényben, szabályzatokban, szerződésekben meghatározott EU-normáknak megfelelő ellátás-, és üzembiztonság megteremtése, az átviteli hálózat olyan mértékű fejlesztése, amely lehetővé teszi a villamosenergia-piac egésze számára a hatékony működést. Részt vesz az európai villamosenergia-rendszer működőképességének fenntartásában és gondoskodik arról, hogy a rendszerhasználók azonos feltételek mellett azonos minőségű szolgáltatásokat vehessenek igénybe, biztosítja a diszkriminációmentes hozzáférést.


A MAVIR ZRt. figyelemmel kíséri a hazai villamosenergia-fogyasztás várható alakulását. Rendszeres időközönként felmérést készíttet az igénynövekedés alakulását befolyásoló bel- és külföldi feltételek változásairól, azok hatásairól, és jelzi a szezonális terhelés és az energiaigény várható alakulását. Rendszeres tájékoztatást ad a hatóságoknak és a piaci szereplőknek a biztonságos és gazdaságos villamosenergia-ellátáshoz szükséges forrásoldali és átviteli tennivalókról. 


Közreműködés a kereskedelemben


A piacszervezési szakterület feladata a liberalizált villamosenergia-piac működési feltételeinek biztosítása és a rendszerszintű szolgáltatások piacának működtetése versenypiaci alapokon. Kiemelt tevékenysége a mérlegkörrendszer működtetése, amely nagyban segíti a piaci szereplők villamosenergia-kereskedelmi tevékenységét.


A szakterület tevékeny szerepet vállal a piac fejlesztése terén, a jogszabályi környezet változásának folyamatos nyomon követésével és alkalmazásával. Ennek megfelelően számos szerződéses kapcsolat kialakításában vesz részt, többek között a rendszerszintű szolgáltatások beszerzése, és a hálózati engedélyesekkel történő együttműködés terén.

 

Weboldal: http://www.mavir.hu/

Kapcsolat:
MAVIR Zrt.

Cím: 1031 Budapest, Anikó u. 4.
Telefon: +36-1/304-1000