Márka adatlapok

Ezen az oldalon magyar márkák történetét mutatjuk be.

1-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 

MKB

A márka rövid bemutatása és története:

 

Az 1950-ben alapított MKB (Magyar Külkereskedelmi Bank) létrehozásának célja a nemzetközi fizetési forgalomban való részvétel, elsősorban a külkereskedelemmel kapcsolatos bankári feladatok ellátása volt. A Bank tevékenysége hamarosan kibővült az összetett külkereskedelmi ügyletek szervező, irányító, finanszírozó és lebonyolító munkájával. Az 1987-es bankreform során, a kétszintű bankrendszer kialakulásakor az MKB teljeskörű kereskedelmi banki felhatalmazást kapott, amely alapján - a hagyományos üzletágak megerősítése mellett - új üzletágak sikeres beindítása és felfuttatása történt meg. A belföldi vállalatok komplex kiszolgálása rövid idő alatt a Bank fő üzletágává vált. A Bank a 80-as évek végén megkezdte, majd a 90-es évek elején jelentős mértékben továbbfejlesztette a lakossági bankszolgáltatásokat, a pénz- és devizapiaci, valamint a tőkepiaci tevékenységet. A 90-es évek végére az MKB teljeskörű szolgáltatásokat nyújtó hitelintézetté vált. Mind az MKB, mind az egész hazai bankrendszer szempontjából történelmi jelentőségű esemény volt a Bank 1994. július 15-én megtartott Rendkívüli Közgyűlése, ahol a Társaság történetének új fejezete kezdődött el a privatizációs tárgyalások lezárásával, az első hazai nagybanki privatizációval. Az MKB privatizációja több lépcsőben valósult meg. Első lépésként 1994-ben a mai BayernLB (akkor: Bayerische Landesbank Girozentrale -BLB) 25%-os, az EBRD pedig 16,7%-os részesedést szerzett a Bank tőkéjében.

A megerősödött befektetői bizalom jeléül a Deutsche Investitions- und Entwicklungsgesellschaft (DEG - Német Befektetési és Fejlesztési Társaság) 1995 elején 8,3%-os részesedésre tett szert. 1996. májusában az MKB privatizációjának sikeres lezárását jelentette az a tranzakció, amelynek keretében a BLB megvásárolta az ÁPV Rt. portfoliójában még meglevő 25,8%-os részvénycsomagot. Az MKB fő tulajdonosa 1997. novemberi tőkeemelés során tovább növelte részesedését az MKB tőkéjében, amely így elérte a 65%-ot.

Az Állami Pénz- és Tőkepiaci Felügyelet 2162/1998. december 29. számú engedélye alapján a Bayerische Landesbank Girozentrale megvásárolta a DEG- Deutsche Investitions und Entwicklungsgesellschaft mbH teljes, mindösszesen 7,98% mértékű, közvetlen MKB-részesedést megtestesítő részvénycsomagját. A részvény-adásvételi ügylet eredményeként a Bayerische Landesbank Girozentrale Magyar Külkereskedelmi Bank Rt.-ben fennálló közvetlen tulajdonosi részesedése 74,97%-ra növekedett. A további tranzakciók során a BAWAG szerzett tulajdonrészt az MKB-ban. Az MKB így létrejött, stabil tulajdonosi magját jelentő - együttesen a szavazó részvények 85,3%-ával rendelkező - nemzetközi hírnevű intézetek - a BayernLB és a BAWAG - új perspektívát nyitottak meg a Bank fejlődésében. A BayernLB 2003 folyamán kivásárolta a kisrészvényesek kezében lévő MKB-tulajdonrészt, így 2003. szeptember 9-én a BayernLB és a BAWAG együttes részesedése 100,00%-ra növekedett. 2012. február 17-én fennálló részesedések: BayernLB: 95,23%, BAWAG: 4,61%

Az MKB tevékenységében fontos változás volt a kis- és középvállalatok, valamint a lakosság szélesebb rétegei felé történt üzletpolitikai nyitás. Ez új, húzó tevékenységek felfuttatását is jelentette, mint a gépjármű-finanszírozás, a jelzáloghitelezés illetve nyugdíj- és egészségpénztár. A pénz- és tőkepiaci üzletág az ügyféligényeknek megfelelően folyamatosan bővíti termékpalettáját. Az MKB stratégiai érdekeltségei, az MKB Általános- és az MKB Életbiztosító 2007. októberében kezdték meg működésüket. A biztosítótársaságok alapításával a Bank sikeresen meg tudta valósítani az egypontos bank-biztosítói kiszolgálási stratégiáját Az MKB Bank 2003-ban a bankprivatizációs folyamat egyik utolsó lehetőségeként megvásárolta az államtól az elsősorban mikró-, KKV és lakossági ügyfelekkel rendelkező Konzumbankot. A Bank 2004-ben teljes mértékben beolvadt az MKB-ba, növelve ezzel az ügyfeleinek a számát, piaci súlyát és a fiókhálózatát.  Tulajdonosi felhatalmazás alapján az MKB 2005-ben megvásárolta a bolgár Unionbank többségi tulajdonát, majd 2006-ban a román Romexterra Bankét (ma: Nextebank) is annak érdekében , hogy a jó növekedési kilátásokkal rendelkező, magyarnál fejletlenebb piacokon a lakossági és KKV üzletágban terjeszkedjen. Azonban a KKEU régió elhúzódó kilábalása és a tartósan megváltozott működési feltételrendszer miatt is az MKB Csoport stratégiája a leányvállalatok tekintetében is felülvizsgálat alatt áll. 2012 áprilisában a Bank aláírta a romániai érdekeltség adásvételére vonatkozó szerződést, a szerződés a Román Nemzeti Bank és a Román Gazdasági Versenyhivatal engedélyezésére vár. Az MKB Union bank esetében továbbra is cél a hatékony, jó minőségű portfolióval rendelkező retail jellegű bank kialakítása és működtetése. A globális krízis 2008 őszi eszkalációjáig az MKB Bank és Csoport töretlen üzleti fejlődést mutatott fel. Jóllehet semmilyen kitettséggel nem rendelkezett subprime eszközökben, az MKB csoportot is hátrányosan érintette a kezdetben pénzpiaci válság, majd a reálgazdasági recesszió és ezek átgyűrűződő hatásai. Az MKB Csoport krízisre adott válaszreakciói, válságmenedzsmentje sikeresnek bizonyultak. A likviditás magas szintű, a tőkeerő biztonságos, az elmúlt évek folyamán a Csoport a recesszió hatásai miatt megugró NPL-ek kockázataira magas szintű, biztonságos működésre tartalékot jelentő céltartalékot képzett. Mindezekkel párhuzamosan az összes releváns üzleti, kockázati és banküzemi intézkedést meghozta, melyek révén a negatív hatásokat mérsékelte. 2012-től a fokozatosan javuló nemzetközi és hazai környezetben a fókusz az üzleti lehetőségek kiaknázására helyeződik, a korábbiaknál szektorszinten prudensebb, szigorúbb pénzügyi fundamentumok mellett. A fő tulajdonos BayernLB elkötelezettségét jelzi, hogy 2011. során is biztosította a szükséges tőkét az MKB Csoport számára. A 2012 januárjában végrehajtott 200 millió EUR-nak megfelelő tőkeemelés eredményeként az MKB Bank és Bankcsoport tőkehelyzete biztonságos, tőkemegfelelése a szabályozói követelményt meghaladó szintet tükrözi.

 

Weboldal: http://www.mkb.hu/

Kapcsolat:

MKB Bank Zrt.

Cím: 1056 Budapest,

Váci u.38.
Telefon: +36 (1) 327 8600

Fax: +36 (1) 327 8700
E-mail: telebankar@mkb.hu